کواد دو صفحه ای چگونه کار می کند؟
*کواد دو صفحه ای* امکان نمایش هشت تصویر را بر روی مانیتور برقرار می کند. ابتدا تصاویر دوربین های 1 الی 4 به صورت همزمان نشان داده خواهد شد سپس تصاویر دوربین های 5 الی 8 همزمان نمایش داده می شود.


آیا تنظیم زمان نمایش هر دوربین در سیستم کواد امکان پذیر است؟
بله می توان زمان نمایش دوربینی را که اهمیت بیشتری دارد را زیادتر کرد یعنی می توان مدت نمایش تصویر هر دوربین را جداگانه تنظیم کرد و از طریق منوی برنامه ریزی سیستم وارد آن شد.


کابل تصویری کواد چگونه نصب می شود؟
معمولا به تعداد 3 یا 4 کابل تصویر از دوربین ها وارد کواد شده و یک کابل خروجی از کواد به مانیتور وصل می شود


سیستم کواد یک چگونه کارمی کند؟
در *سیستم کواد*، 1 تا 4 تصویر بر روی مانیتور به صورت همزمان قابل مشاهده است. البته کواد می تواند مانند سوییچر تصاویر را پی در پی نیز نمایش دهد.